SHERIFF

Justerbar höjd och lutningsfunktion, kärnläder, stålstruktur.